English|

蔚科旗下品牌网站:Cherub | NUXMusedo
 
 
最新产品
 
夹式校音器
 
 
夹式节拍校音器
 
 
节拍校音器
 
 
校音器
 
 
光感校音器
 
 
吸盘校音器
 
 
节拍器
 
 机械节拍器
 电子节拍器
 
打击鼓
 
 
EQ 拾音系统
 
 GS 系列箱琴均衡拾音器
 GT 系列箱琴均衡拾音器
 GU 系列 Ukulele 均衡拾音器
 GB 系列箱琴均衡拾音器
 
配件
 
 
停产产品
 
 
 
 
 
 
产品
首页 > 产品 > 打击鼓 > WRW-106 鼓手专用节奏表
 
 
 
 
  1. 拥有多种节奏型的分解元素,可组成多种完整节奏型。
  2. 定时功能,伴随着乐手练习。
  3. 多种节拍音色选择。
  4. 可接Start/Stop踏板。
隐私政策 | 使用条款 | 常见问题|工作机会 粤ICP备11002604号